Grunnkurs - Din Hundeskole

GRUNNKURS

Dette kurset handler om å skape en felles forståelse og et felles språk mellom deg og hunden din. Grunnkurset vil derfor belyse hvordan du lærer opp hunden til å ha en adferd som fungerer godt i den hverdagen du lever.

Eksempler på dette kan være:

 • At hunden lærer å ha et godt språk i møte med mennesker og andre hunder.
 • At hunden kommer når du roper på den.
 • At hunden lærer seg en god kontakt-øvelse slik at du får større innflytelse til å overføre trygghet og lære den samspill, samt belønne hunden for adferden du ønsker å lære den.
 • At hunden føler seg trygg på omgivelsene.
 • At hunden kan gå fint i et bånd i møte med f.eks. andre hunder på tur.
 • At den lærer seg å samarbeide med deg når du får besøk eller tar den med til andre.
 • At den lærer seg samarbeidsøvelser som sitt, bli, dekk, og på plass – selv med forstyrrelser rundt.
 • At hunden forstår dine grenser og slutter med uønsket adferd på dine signaler.
 • At du blir ekspert på å belønne hunden riktig, og setter læring i system på en klok måte.
 • At hunden forstår når du inviterer til lek og moro, og når du ikke gjør det.
 • At hunden lærer seg ro i de situasjonene hvor dette er viktig.

I Din Hundeskole er dette de viktigste grunnleggende prinsippene, og som vi dekker på alle kursene våre:

 • Hvordan motivere en hund til å lære samspill og god kommunikasjon.
 • Forståelse for hvordan stress påvirker kommunikasjon og innlæring.
 • Forståelse for hvordan hunden kopierer miljøet den befinner seg i og hvordan oppmerksomhetnivået til mennesket er helt avgjørende for hvordan vi kommuniserer og lærer bort til hunden vår.
 • At vår evne til å være selvbevisst som hundeeier og i balanse mentalt og emosjonelt gir et fantastisk utgangspunkt for god formidling. Dette handler også om å gjenkjenne forskjellen på bevisst og ubevisst kommunikasjon.
 • Forståelsen for hvordan vi kan lære å bruke oss selv i form av kroppsspråk, stemmebruk og berøring til å etablere felles koder/språk mellom oss og hunden vår.
 • Å utvikle evnen til å kunne belønne hunden vår for adferden vi ønsker å lære den gjennom stemmebruk, kroppsspråk, berøring, bruk av godbiter eller annen forsterker, samt gjennom felles lek.
 • Å utvikle evnen til å kunne stoppe hunden fra å gjøre noe (grensesetting), og ikke minst kunne roe ned hunden til et nivå som gjør den mottakelig for tilbakemeldinger. I det øyeblikket vi kan observere at grensesettingen vår fører til indre ro og trygghet for hunden har vi funnet ut hvordan vi kan uttrykke oss for å bli forstått av vår egen hund.
 • Det er også helt essensielt å utvikle evnen til å skape god nok kontaktøvelse i samspill med hunden til at den blir vant til å respondere på signalene våre, og at den ignorerer andre sanseinntrykk når dette er nødvendig. Da vil vi ha størst mulighet for å lære den både samarbeid og gode assosiasjoner til omgivelsene. Vi vil også da ha størst mulighet til å kunne gjøre hunden trygg med signalene våre ettersom den er opptrent til å adlyde oss i ulike situasjoner.
 • Kursene våre handler også om forståelsen for læring i praksis. Dette innebærer å utvikle evnen til å forstå hvordan man lærer inn øvelser som f.eks. innkalling, sitt, bli og gå pent i bånd fra A-Å. Dette er en trinnvis prosess hvor vi øver på hvordan skape interesse. Hvordan vise hunden adferden vi ønsker å lære den, samt forståelsen for når vi skal uttrykke «lydkoden» vi ønsker at den skal forstå. Ikke minst hvordan klare å belønne hunden på riktig tidspunkt. Dette handler om å skape en klar assosiasjon til kodene/signalene vi ønsker at hunden skal forstå.

Velg et kurs i nærheten av deg

Din Hundeskole I Norge
Hotvedtgrenda 14
3158 Andebu
Tlf. 40 41 36 35
post@dinhundeskole.no

Åpningstider

Man–fre: kl. 11-18
Lørdag: kl. 11-15
Søndag: stengt