Din Hundeskole i Norge

INSTRUKTØRUTDANNELSE

En unik mulighet for deg som vil bli instruktør eller som allerede er instruktør og vil lære mer.

Dette kan også passe for deg som ønsker en bedre forståelse for hvordan kommunisere bra med egen hund. For deg som konkurrerer i en hundesport, som er oppdretter, eller for deg som ønsker å jobbe med utfordrende adferd hos hunder.

Kurset består av 11 helger og det blir vekselvis teori og praktisk trening. Første kurshelg er fredag 26. august, lørdag 27. august og søndag 28. august – 2022.. Informasjon om alle kurshelgene finner du lenger ned på siden.

Hver kurshelg vil følge samme oppsett:

Fredag: 18.00-21.00. Lørdag: 10.00-16.00. Søndag: 10.00-15.00.

Mellom samlingene ønsker vi at deltagerne setter av tid til egentrening, lesing og om mulig delta som hjelpeinstruktør på våre hundekurs for å utvikle seg til å bli en skikkelig god instruktør.

Denne utdannelsen handler om å utforske sammen hva som virkelig hjelper og utvikler samspillet mellom hund og mennesket. Dette skal ikke foregå slik at en person leser opp en haug med informasjon, mens du lytter og er enig eller uenig. Istedet kan vi foreta en reise sammen, hvor vi virkelig undersøker hundens språk, vår egen kommunikasjon og hva som former et samspill i balanse.

Berit og Thomas - Din Hundeskole i Norge

Vi ønsker å utdanne instruktører til å ha et så godt erfaringsgrunnlag som hundeførere, at de blir trygge på å kommunisere godt med både egen og ukjente hunder, og ikke minst blir veldig gode pedagoger som kan formidle sin egen forståelse til andre mennesker.

Våre forelesninger ledes av foredragsholdere med bred erfaring innenfor sine emner.

Vi opplever at Norge er et land som har dyktige utøvere innenfor hundesport, men at vi trenger en utvikling av vårt hundemiljø i forhold til hvordan oppdra hunder til å fungere godt i et familieliv. Derfor vil denne utdannelsen i stor grad handle om direkte kommunikasjon med både egen og ukjente hunder, og hvordan bli ekspert på å lede hunden til et skikkelig velfungerende samarbeid. Det er utrolig viktig med en dyp forståelse for både hunden, deg selv, kommunikasjon og læringsprosesser. Og ikke minst hvordan omsette denne forståelsen i praksis.

Denne utdannelse vil bl.a. inneholde

 • Å etablere en bred forståelse for læringsteori i både teori og praksis.
 • En grundig gjennomgang av ulike metodikker innenfor hundetrening og test av disse i praksis.
 • Å lede deg selv til å bli en god pedagog.
 • Å observere hundens språk.
 • Forståelse for hvordan hunden kopierer miljøet den befinner seg i.
 • Hvordan sinnstilstanden til mennesket er helt avgjørende for hvordan vi kommuniserer og lærer bort til hunden vår. Dette handler om vår evne til å være selvbevisst. Og vår evne til å være i balanse mentalt og emosjonelt, som gir et fantastisk utgangspunkt for god formidling.
 • Å få en klar forståelse for hvordan stress påvirker innlæringsprosesser og hundens adferd sosialt.
 • En gjennomgang av ulike hundesporter i teori og praksis.
 • En nøye undersøkelse av hundens drifter og instinkter, og hvordan bruke denne kunnskapen til en fordel i vårt samspill med hunden.
 • Kommunikasjonsteori og coaching.
 • En grundig gjennomgang av grensesetting i teori og praksis.
 • Hvordan mestre det å sette læring i system for å etablere et felles språk mellom oss og hunden.
 • Evnen til å gjøre en hund trygg i hverdagssituasjoner og lære den et godt språk i møte med omgivelsene.
Din Hundeskole I Norge

Faglig ansvarlig for utdannelsen er Thomas Thorvaldsen fra Din Hundeskole.

Med seg har han Berit Hotvedt, Jan Vidar Bakker, Roy Syversen, og Ørjan Hansen fra Din Hundeskole, samt Tarjei Brath Hvedding Gabrielsen fra Klypen Agility, og Birthe S. Thoresen fra Horten Hundeklubb.

Fredag kl.18-21
Lørdag kl.10-16
Søndag kl.10-15

Ansvarlig: Thomas Thorvaldsen

Vi introduserer hovedtemaene på vår instruktørutdannelse.

Nøkkeltemaer

 • Å etablere felles språk mellom deg og hunden.
 • Kjenn deg selv.
 • Forståelse for hvordan stress påvirker kommunikasjon, adferd og innlæringsprosesser.
 • Hundens forutsetninger for kommunikasjon. Hvordan belønne riktig adferd.
 • Å gjøre hunden trygg i ulike situasjoner.
 • En grundig gjennomgang av grensesetting i teori og praksis.
 • Innlæring av samarbeid i praksis.
 • Hva er egentlig en god innlæringsprosess?
 • Hvordan utvikle oss selv på en måte som gjør oss til gode lærere for hunden vår.

Øvelse

 • Gå pent i bånd

Alle kan ha med egen hund lørdag og søndag.

Fredag kl.18-21
Lørdag kl.10-16
Søndag kl.10-15

Ansvarlig: Thomas Thorvaldsen.

Emne

 • Læringsteori. En gjennomgang av ulike metodikker og test av disse i praksis.
 • Hundens drifter og instinkter.

Nøkkeltemaer

 • Hva er læring? Læringsteori i praksis!
 • Hvilke aspekter av læringsteori er mest aktuelt for oss hundetrenere?
 • Forståelse for hvordan du kan bruke kunnskapen om hundens drifter og instinkter i opplæring av din egen og andre sin hund.
 • Hvordan skape et samarbeid med hunden, hvor du etter en periode med riktig trening ikke lenger trenger å lokke med godbiter eller annen forsterker.

Øvelser

 • Innkalling
 • Ro trening
 • Sitt, dekk, stå, og hilse-trening
 • Bli
 • Å føre hunden i langline eller løs
 • Avstandsdirigering
 • Stopp-signal på avstand
 • Evt. mer avanserte øvelser etter eget ønske

Alle kan ha med egen hund lørdag og søndag.

Fredag kl.18-21
Lørdag kl.10-16
Søndag kl.10-15

Ansvarlig: Berit Hotvedt, Tarjei Bratt Hveding og Birthe Skjuls Thoresen.

Emner
En introduksjon til ulike hundesporter.
En innføring i praksis: Agility, utstillingstrening og rallylydighet.

Nøkkeltemaer

 • Belysning av ulike innlæringsprosesser i forskjellige hundesporter.
 • Mental trening.
 • Hvordan bli god i en hundesport?

Alle kan ha med egen hund lørdag og søndag

Fredag kl.18-21
Lørdag kl.10-16
Søndag kl.10-15

Ansvarlig: Thomas Thorvaldsen og Berit Hotvedt.

Emne

Å lede deg selv til å være en god lærer. Praksistrening med egen og ukjente hunder.

Nøkkeltemaer

 • Hvordan øve seg opp til å være oppmerksom her og nå? Bevisst tilstedeværelse i øyeblikket.
 • Kommunikasjonsteori og coaching.
 • Hvordan lede deg selv når du opplever stress?
 • Fordypning av vår forståelse for innlæring, betinging og generalisering.
 • Grensesetting i praksis. Lek med hund, både med og uten forsterkere.

Øvelser

 • Innkalling i møte med andre hunder og forstyrrelser
 • Bli
 • Ro trening
 • Avstandsdirigering
 • Gå pent i bånd
 • Stopp-signal

Alle kan ha med egen hund lørdag og søndag.

Fredag kl.18-21
Lørdag kl.10-16
Søndag kl.10-15

Ansvarlig: Thomas Thorvaldsen.

Emne
Å lede deg selv! En frigjøring fra det som begrenser oss.
Forståelsen for hvordan vi etablerer en selvoppfatning/selvbilde, og hvordan dette påvirker vår kommunikasjon og formidling.

Nøkkeltemaer

 • Mindfulness/bevisst tilstedeværelse – fordypning
 • Kommunikasjonsteori/NLP (nevro-lingvistisk programmering) – fordypning
 • Coaching
 • Formidling og pedagogikk

Denne helgen er uten hund.

Fredag kl.18-21
Lørdag kl.10-16
Søndag kl.10-15.

Ansvarlig: Thomas Thorvaldsen og Berit Hotvedt.

Emner
Hvordan holde et hundekurs? Å lede deg selv til å være en god pedagog.
Hundens språk og signalenes betydning.

Aggresjonstyper hos hund.
Vi jobber oss gjennom et hundekurs med både kjente og ukjente hunder og eiere.
Observasjon av adferd med diskusjoner og spørsmål.

Nøkkeltemaer

 • Hva er tolkning og hva er observasjon?
 • Hvordan holde et hundekurs på en så god måte at man skaper den beste læringsarenaen for både hund og eier?

Øvelser

 • Hvordan formidle innlæring av ulike øvelser med hund til andre mennesker?
 • Vi drøfter innlæringsprosessen hos ulike hunder og lager tiltak for hver enkelt hund.

Alle kan ha med egen hund lørdag og søndag.

Fredag kl. 18-21
Lørdag kl. 10-16
Søndag kl. 10-15

Ansvarlig: Thomas Thorvaldsen og Berit Hotvedt.

 • Emner
  Ledelse av grupper og formidling av det essensielle budskapet
 • Valpens utvikling
 • Rasekunnskap

Nøkkeltemaer

 • Presentasjon av et budskap
 • Ledelse og gruppedynamikk
 • Drilling av grupper og motivasjon
 • Hvordan instruere innlæringsprosesser for ulike mennesker og tilpasse kommunikasjonen de forskjellige måter å lære på.

Alle kan ha med egen hund lørdag og søndag.

Fredag kl.18-21
Lørdag kl.10-16
Søndag kl.10-15

Ansvarlig: Thomas Thorvaldsen og Berit Hotvedt.

Emner

 • Etologi/adferdsbiologi
 • Praksis trening med hund
 • Ledelse av grupper

Nøkkeltemaer

 • Caser
 • Presentasjon av et budskap
 • Drilling av grupper
 • Ledelse og gruppedynamikk
 • Vi drøfter innlæringsprosessen hos ulike hunder og lager tiltak for prosessen videre.

Alle kan ha med hund lørdag og søndag.

Fredag kl.18-21
Lørdag kl.10-16
Søndag kl.10-15

Ansvarlig Tarjei Bratt Hveding Gabrielsen og Berit Hotvedt

Emne

Å bli god på en hundesport; en stor lidenskap for samarbeid med hund.

Nøkkeltemaer

 • Konkurransetrening og kommunikasjon
 • Suksess og feil
 • Konkurransenerver
 • Team, og å toppe formen mot en konkurranse
 • Mål, strategi, hvordan skape suksess og lede seg selv og hunden
 • Shaping, betinging og generalisering i teori og praksis
 • Hvordan holde hunden i form som idrettsutøver

Alle kan ha med egen hund alle tre dagene.

Fredag kl.18-21
Lørdag kl.10-16
Søndag kl.10-15

Ansvarlig: Thomas Thorvaldsen og Berit Hotvedt.

Emner

 • Logiske nivåer
 • Flokksystemer og sosiale strukturer
 • Presentasjon av faginnhold
 • En oppsummering av fagstoff og praksis- trening

Nøkkeltemaer

 • Vi undersøker ulike caser, problemstillinger og øvelser i samspill med hund.
 • Presentasjon av et budskap.
 • Ledelse og gruppedynamikk.
 • Vi drøfter innlæringsprosessen hos ulike hunder og lager tiltak for prosessen videre.
 • Vi drøfter året som er gått. Hva har vi egentlig lært? Hva er veien videre nå?
 • Hvordan skape en trygg arena for en skikkelig fin eksamens helg.

Alle kan ha med hund lørdag og søndag.

Fredag kl.18-21
Lørdag kl.10-17
Søndag kl.10-15

Ansvarlig: Thomas Thorvaldsen og Berit Hotvedt.

Fredag: Vi drøfter stoffet vi har gått gjennom. Og alle får muligheten til å stille spørsmål om pensum.
Fredag, Lørdag og søndag: Teoretisk og praktisk eksamen.

Instruktørutdannelsen er 11 helger.

Kurset koster kr 2890,- pr helg.
Vi inngår en kontrakt hvor du kan velge om du vil betale en uke før hver kurshelg, eller om du vil betale hele utdannelsen i sin helhet.

Betaler du hele utdannelsen i sin helhet før kurset starter, får du 10% rabatt.

VELKOMMEN TIL DIN HUNDESKOLE

Meld deg opp her

Din Hundeskole I Norge
Hotvedtgrenda 14
3158 Andebu
Tlf. 40 41 36 35
post@dinhundeskole.no

Åpningstider

Man–fre: kl. 11-18
Lørdag: kl. 11-15
Søndag: stengt