Site Overlay

En ledig plass igjen

INSTRUKTØRUTDANNELSE

Velkommen til vår instruktørutdannelse

En unik mulighet for deg som vil bli instruktør eller som allerede er instruktør og vil lære mer. Dette kan passe for deg som ønsker en bedre forståelse for hvordan kommunisere bra med egen hund. For deg som konkurrerer i en hundesport, som er oppdretter, eller for deg som ønsker å jobbe med utfordrende adferd hos hunder.

Kurset består av 10 helger og det blir vekselvis teori og praktisk trening.
Du ser hele programmet under. Det taes forbehold om endringer.

Mellom samlingene ønsker vi at deltagerne setter av tid til egentrening, lesing og om mulig deltar som hjelpeinstruktør på våre hundekurs.

Denne utdannelsen handler om å utforske sammen hva som virkelig hjelper og utvikler samspillet mellom hund og mennesket.
Dette skal ikke foregå slik at at en person leser opp en haug med informasjon, mens du lytter og er enig eller uenig. Istedet kan vi foreta en reise sammen, hvor vi virkelig undersøker hundens språk, vår egen kommunikasjon og hva som former et samspill i balanse.

Vi ønsker å utdanne instruktører til å ha et så godt erfaringsgrunnlag som hundeførere, at de blir trygge på å kommunisere godt med både egen og ukjente hunder, og ikke minst blir veldig gode pedagoger, som kan formidle sin egen forståelse til andre mennesker. Våre forelesninger ledes av foredragsholdere med bred erfaring innenfor sine emner.

Vi opplever at Norge er et land som har dyktige utøvere innefor hundesport, men at vi trenger en utvikling av vårt hundemiljø i forhold til hvordan oppdra hunder til å fungere godt i et familieliv. Derfor vil denne utdannelsen i stor grad handle om direkte kommunikasjon med hund (både egen og ukjente hunder), og hvordan bli ekspert på å lede hunden til et skikkelig velfungerende samarbeid.

 

Copyright © 2021 . Din Hundskole. | Utviklet av Terrahost AS