Site Overlay

INSTRUKTØRUTDANNELSE – 2018/2019

INSTRUKTØRUTDANNELSE

Velkommen til vår instruktørutdannelse

En unik mulighet for deg som vil bli instruktør eller som allerede er instruktør og vil lære mer. Dette kan passe for deg som ønsker en bedre forståelse for hvordan kommunisere bra med egen hund. For deg som konkurrerer i en hundesport, som er oppdretter, eller for deg som ønsker å jobbe med utfordrende adferd hos hunder.

Kurset består av 11 helger og det blir vekselvis teori og praktisk trening. Og første helg er 28, 29 og 30 september.
Fredagene er kl.18.00-21.00, lørdagene er kl.10.00-17.00 og søndagene kl.10.00-15.00.

Mellom samlingene ønsker vi at deltagerne setter av tid til egentrening, lesing og om mulig deltar som hjelpeinstruktør på våre hundekurs.

Denne utdannelsen handler om å utforske sammen hva som virkelig hjelper og utvikler samspillet mellom hund og mennesket.
Dette skal ikke foregå slik at at en person leser opp en haug med informasjon, mens du lytter og er enig eller uenig. Istedet kan vi foreta en reise sammen, hvor vi virkelig undersøker hundens språk, vår egen kommunikasjon og hva som former et samspill i balanse.

Vi ønsker å utdanne instruktører til å ha et så godt erfaringsgrunnlag som hundeførere, at de blir trygge på å kommunisere godt med både egen og ukjente hunder, og ikke minst blir veldig gode pedagoger, som kan formidle sin egen forståelse til andre mennesker. Våre forelesninger ledes av foredragsholdere med bred erfaring innenfor sine emner.

Vi opplever at Norge er et land som har dyktige utøvere innefor hundesport, men at vi trenger en utvikling av vårt hundemiljø i forhold til hvordan oppdra hunder til å fungere godt i et familieliv. Derfor vil denne utdannelsen i stor grad handle om direkte kommunikasjon med hund (både egen og ukjente hunder), og hvordan bli ekspert på å lede hunden til et skikkelig velfungerende samarbeid.

Denne utdannelse vil bla inneholde:

• Å etablere en bred forståelse for læringsteori i både teori og praksis.
• En nøye gjennomgang av ulike metodikker innenfor hundetrening og test av disse i praksis.
• Å lede seg selv til å bli en god pedagog.
• Forståelse for hvordan hunden kopierer miljøet den befinner seg i, og hvordan oppmerksomhetsnivået til mennesket er helt avgjørende for hvordan vi kommuniserer og lærer bort til hunden vår. Dette handler om vår evne til å være selvbevisst. Og vår evne til å være i balanse mentalt og emosjonelt, som gir et fantastisk utgangspunkt for god formidling.
• Å få en klar forståelse for hvordan stress påvirker innlæringsprosesser og hundens adferd sosialt.
• En gjennomgang av ulike hundesporter i teori og praksis.
• En nøye undersøkelse av hundens drifter og instinkter, og hvordan bruke denne kunnskapen til en fordel i vårt samspill med hunden.
• En introduksjon til kommunikasjonsteori og coaching.
• En nøye gjennomgang av grensesetting i teori og praksis.
• Hvordan mestre å sette læring i system for å etablere et felles språk mellom oss og hunden.
• Evnen til å gjøre en hund trygg i hverdagssituasjoner og lære den et godt språk i møte med omgivelsene.

Faglig ansvarlig for utdannelsen er Thomas Thorvaldsen fra Din Hundeskole. Med seg har han Berit Hotvedt fra Din Hundeskole, Tarjei Brath Hvedding Gabrielsen fra Klypen Agility og Birthe S. Thoresen fra Horten Hundeklubb.

Under her ser dere oversikten over innholdet, helgene og pris:

Helg 1: 28, 29 og 30 september 2018 – Teori Tønsberg – Praksis Bakkenteigen/Åsgårdstrand.
Fredag kl.18.21.. Lørdag kl.10-17.. Søndag kl.10-15.
Ansvarlig: Thomas Thorvaldsen.

Introduksjon: Denne helgen introduserer de emnene som alle instruktørene kan bli eksperter på, og som hele utdannelsen vil ta form ut ifra.
Nøkkeltemaer:
Å etablere felles språk mellom deg og hunden.
Hundens forutsetninger for kommunikasjon.
Valpens utvikling.
Hvordan klare å belønne og gjøre hunden trygg på best mulig måte ut ifra hvilken situasjon du befinner deg i.
En nøye gjennomgang av grensesetting i teori og praksis.
Å få en klar forståelse for hvordan stress påvirker innlæringsprosesser og hundens adferd sosialt.
Å forstå hundens evne til å samarbeide i flokk.
Hvilken innflytelse har vi som hundeiere/lærere?
Innlæring av samarbeid i praksis.Hva er egentlig en god innlæringsprosess?
Hvordan utvikle oss selv på en måte som gjør oss til gode lærere for hunden vår.
Øvelse: Gå pent i bånd.
Alle kan ha med egen hund lørdag og søndag.

Helg 2: 26, 27 og 28 oktober 2018 – Inne i hall i Moss
Fredag kl.18.21.. Lørdag kl.10-17.. Søndag kl.10-15.
Ansvarlig: Berit Hotvedt, Tarjei Bratt Hveding og Birthe Thoresen.
En introduksjon til ulike hundesporter.
En innføring i praksis: agility, utstillingstrening og rallylydighet.
Nøkkeltemaer:
En belysing av ulike innlæringsprosesser i forskjellige hundesporter.
Mental trening.
Hvordan bli god i en hundesport?
Alle kan ha med egen hund lørdag og søndag.

Helg 3: 23, 24 og 25 november 2017– Teori Tønsberg – Praksis Bakkenteigen
Fredag kl.18.21.. Lørdag kl.10-17.. Søndag kl.10-15.
Ansvarlig: Thomas Thorvaldsen.
Læringsteori.
En gjennomgang av ulike metodikker og test av disse i praksis.
Hundens drifter og instinkter.
Nøkkeltemaer:
Hva er læring? Læringsteori i praksis.
Hvilke aspekter av læringsteori er mest aktuelt for oss hundetrenere?
Forståelse for hvordan bruke kunnskapen om hundens drifter og instinkter i opplæring av din og andres hund.
Hvordan skape et smarbeid med hunden, hvor du etter en periode med riktig trening, ikke trenger å lokke med godbiter eller annen forsterker for å få den til å smarbeide?
Øvelser: Innkalling, ro trening, sitt, dekk, stå, hilse trening, bli, å føre hunden i langline eller løs, avstandsdirigering, stopp signal på avstand, evt mer avanserte øvelser etter eget ønske.
Alle kan ha med egen hund lørdag og søndag.

Helg 4: 7/12, 8/12 og 9/12 – 2018 – Teori Tønsberg – Praksis Bakkenteigen
Fredag kl.18.21.. Lørdag kl.10-17.. Søndag kl.10-15.
Ansvarlig: Thomas Thorvaldsen og Berit Hotvedt.
Å lede seg selv til å være en god lærer.
Praksis trening med egen og ukjente hunder.
Nøkkeltemaer:
Hvordan øve seg opp til å være oppmerksom her og nå? Bevisst tilstedeværelse i øyeblikket.
Kommunikasjonsteori.
Hvordan lede deg selv når du opplever stress?
Grensesetting i praksis.
Innlæring, betinging og generalisering.
Lek med hund, både med og uten forsterkere.
Øvelser: Innkalling i møte med andre hunder og forstyrrelser, bli, ro trening, avstandsdirigering, gå pent i bånd, stopp signal.
Alle kan ha med egen hund lørdag og søndag.

Helg 5: 11/1, 12/1 og 13/1 – 2019 – Teori Tønsberg
Fredag kl.18.21.. Lørdag kl.10-17.. Søndag kl.10-15.
Ansvarlig: Thomas Thorvaldsen.
Å lede seg selv til å bli en god pedagog.
Forståelsen for hvordan vi etablerer en selvoppfatning/selvbilde, og hvordan dette påvirker vår kommunikasjon og formidling.
Nøkkeltemaer:
Mindfulness/bevisst tilstedeværelse – fordypning.
Kommunikasjonsteori/NLP-nevro-lingvistisk programmering – fordypning.
Coaching.
Formidling og pedagogikk.
Denne helgen er uten hund.

Helg 6: 8/2, 9/2 og 10/2 – 2019 – Teori Tønsberg – Praksis Bakkenteigen
Fredag kl.18.21.. Lørdag kl.10-17.. Søndag kl.10-15.
Ansvarlig: Thomas Thorvaldsen og Berit Hotvedt.
Hvordan holde et hundekurs?
Vi jobber oss gjennom et hundekurs med både kjente og ukjente hunder og eiere.
Observasjon av adferd med diskusjoner og spørsmål.
Nøkkeltemaer:
Hva er tolkning og hva er observasjon?
Hvordan drive et hundekurs på en så god måte at man skaper den beste læringsarenaen for både hund og eier?
Øvelser: Hvordan formidle innlæring av ulike øvelser med hund til andre mennesker? Vi drøfter innlæringsprosessen hos ulike hunder og lager tiltak for hver enkelt hund.
Alle kan ha med egen hund lørdag og søndag.

Helg 7: 8/3, 9/3 og 10/3 – 2019 – Teori Tønsberg – Praksis Bakkenteigen
Fredag kl.18.21.. Lørdag kl.10-17.. Søndag kl.10-15.
Ansvarlig: Thomas Thorvaldsen og Berit Hotvedt.
Ledelse av grupper og formidling av det essensielle budskapet.
Nøkkeltemaer:
Presentasjon av et budskap.
Ledelse og gruppedynamikk.
Drilling av grupper og motivasjon.
Hvordan instruere innlæringsprosesser for ulike mennesker og tilpasse kommunikasjonen de forskjellige måter å lære på.
Alle kan ha med egen hund lørdag og søndag.

Helg 8: 5/4, 6/4 og 874 – 2018 – Teori
Fredag kl.18.21.. Lørdag kl.10-17.. Søndag kl.10-15.
Ansvarlig Tarjei Bratt Hveding Gabrielsen og Berit Hotvedt
Å bli god på en hundesport; en stor lidenskap for samarbeid med hund.
Nøkkeltemaer:
Konkurransetrening og kommunikasjon.
Suksess og feil.
Konkurransenerver.
Team og toppe formen mot en konkurranse.
Mål, strategi, hvordan skape suksess og lede seg selv og hunden.
Shaping, betinging og generalisering i teori og praksis.
Hvordan holde hunden i form som idrettsutøver.
Alle kan ha med egen hund alle tre dagene.

Helg 9: 26/4, 27/4 og 284 – 2019– Teori Tønsberg – Praksis Bakkenteigen
Fredag kl.18.21.. Lørdag kl.10-17.. Søndag kl.10-15.
Ansvarlig: Thomas Thorvaldsen og Berit Hotvedt.
En oppsummering av fagstoff og praksis.
Praksis trening med hund.
Ledelse av grupper.
Nøkkeltemaer:
Presentasjon av et budskap.
Ledelse og gruppedynamikk.
Vi drøfter innlæringsprosessen hos ulike hunder og lager tiltak for prosessen videre.
Vi drøfter året som er gått.
Hva har vi egentlig lært?
Hva er veien videre nå?
Hvordan skape en trygg arena for en skikkelig fin eksamens helg.
Alle kan ha med hund lørdag og søndag.

Helg 10: 24/5, 25/5 og 26/5 2019.
Teori og praksis i Tønsberg.
Fredag kl.18.21.. Lørdag kl.10-17.. Søndag kl.10-15.
Gjennomgang av kursets innehold.
Teori og praksis

Helg 11: Eksamenshelg 14/6, 15/6 og 16/6 – 2019 – Teori Tønsberg – Praksis Bakkenteigen
Fredag kl.18.21.. Lørdag kl.10-17.. Søndag kl.10-15.
Ansvarlig: Thomas Thorvaldsen og Berit Hotvedt.
Teoretisk og praktisk eksamen.

Instruktørutdannelsen er 11 helger.
Kurset koster kr.2850,- pr helg.
Vi inngår en kontrakt hvor du kan velge om du vil betale en uke før hver kurshelg,
eller om du vil betale hele utdannelsen i sin helhet.
Betaler du hele utdannelsen i sin helhet før kurset starter får du 10% rabatt.

Det er max 14 stk plasser på utdannelsen.

Del gjerne!!

Copyright © 2021 . Din Hundskole. | Utviklet av Terrahost AS