Site Overlay

Grunnkurs

Dette kurset handler om å skape en felles forståelse og et felles språk mellom deg og hunden din. Så grunnkurset vil belyse hvordan lære opp hunden til å ha en adferd som fungerer godt i den hverdagen du lever. Eksempler på dette kan være:

At hunden lærer å ha et godt språk i møte med mennesker og andre hunder.
At hunden kommer når du roper på den.
At hunden lærer seg en skikkelig god kontakt-øvelse slik at du får mye større innflytelse til å overføre trygghet samt lære den samspill og belønne hunden for adferden du ønsker å lære den.
At den føler seg trygg på omgivelsene.
At hunden kan gå fint i et bånd i møte med f.eks. andre hunder på tur.
At den lærer seg å samarbeide med deg når du får besøk eller tar den med til andre.
At den kan samarbeids øvelser som sitt, bli, dekk, på plass selv med forstyrrelser og distraksjoner rundt.
At hunden forstår dine grenser og stopper med uønsket adferd på dine signaler.
At du blir ekspert på å belønne hunden riktig og sette læring i system på en klok måte.
At hunden forstår når du inviterer til lek og moro og når du ikke gjør det.
At hunden lærer seg ro i de situasjoner hvor dette er viktig.

I Din Hundeskole så er dette de viktigste grunnleggende prinsipper vi snakker om på alle kursene våre:

  • Hvordan motivere en hund til å lære samspill og god kommunikasjon.
  • Forståelse for hvordan stress påvirker kommunikasjon og innlæring.
  • Forståelse for hvordan hunden kopierer miljøet den befinner seg i og hvordan oppmerksomhetnivået til mennesket er helt avgjørende for hvordan vi kommuniserer og lærer bort til hunden vår.
  • At vår evne til å være selvbevisst som hundeeier og i balanse mentalt og emosjonelt gir et fantastisk utgangspunkt for god formidling. Dette handler og å gjenkjenne forskjellen på bevisst og ubevisst kommunikasjon.
  • Forståelsen for hvordan vi kan lære å bruke oss selv i form av kroppsspråk, stemmebruk og berøring til å etablere felles koder/språk mellom oss og hunden vår.
  • Å utvikle evnen til å kunne belønne hunden vår for adferden vi ønsker å lære den gjennom stemmebruk, kroppsspråk, berøring, bruk av godbiter eller annen forsterker og gjennom felles lek.
  • Å utvikle evnen til å kunne stoppe hunden fra å gjøre noe (grensesetting) og ikke minst kunne roe ned hunden til et nivå som gjør den mottakelig for tilbakemeldinger. I det øyeblikket vi kan observere at grensesettingen vår fører til indre ro og trygghet for hunden har vi funnet ut hvordan vi kan uttrykke oss for å bli forstått av vår egen hund.
  • Det er også helt essensielt å utvikle evnen til å skape en så god kontakt øvelse i samspill med hunden slik at den blir vant til å respondere på våre signaler og utelate andre sanseinntrykk når dette er nødvendig. Da vil vi ha størst mulighet for å lære den både samarbeid og gode assosiasjoner til omgivelsene. Vi vil også da ha størst mulighet for å kunne gjøre hunden trygg med signalene våre ettersom den er trent til å respondere på oss i situasjonene den befinner seg i.
  • Kursene våre handler også om forståelsen for læring i praksis. Dette innebærer å utvikle evnen til å forstå hvordan lære inn øvelser som f.eks. innkalling, sitt, bli og gå pent i bånd fra A-Å. Dette blir en trinnvis prosess hvor vi øver på hvordan skape interesse. Hvordan vise hunden adferden vi ønsker å lære den å forståelsen for når vi skal uttrykke ”lydkoden” vi ønsker at den skal forstå. Ikke minst hvordan klare å belønne hunden på riktig tidspunkt. Dette handler om å skape en klar assosiasjon til kodene/signalene vi ønsker at hunden skal forstå.
Copyright © 2021 . Din Hundskole. | Utviklet av Terrahost AS